You are here
Home > Odchudzanie > 5 sposobów na motywację do odchudzania

5 sposobów na motywację do odchudzania

Czy wiesz, że niemal 55% osób podejmujących odchudzanie rezygnuje z realizacji tego procesu? Problemem w większości przypadków jest sfera mentalna, a konkretnie – motywacja.

Motywacja to nic innego jak zdolność do podejmowania działania w określonym czasie. Wydawać by się mogło, że doskonałym motywatorem jest nadwaga. W końcu, odchudzamy się by lepiej wyglądać. Niestety, niewidoczne gołym okiem przemiany zachodzące w organizmie są niedostatecznym bodźcem do utrzymania motywacja na najwyższym poziomie.

5 sposobów na motywację do odchudzania
Pragniemy przedstawić pięć metod, które pozwolą Ci stymulować Twoją motywację i chęci do działania. Mamy nadzieję, że to umożliwi Ci podjęcie skutecznej walki z nadwagą.

Po pierwsze: PLAN
Doskonałym motywatorem jest posiadanie planu działania. Powinien on być możliwe szczegółowy i precyzyjny. Zaplanuj co masz wykonać o konkretnych godzinach. To pozwoli Ci podejść do odchudzania w sposób zadaniowy.

Po drugie: „Zjedz tę żabę”
Brian Tracy w swojej książce „Zjedz tę żabę” mówi o tym, by plan zakładaj realizację zadań w kolejności od najbardziej nielubianego do najprzyjemniejszego. Dzięki temu, mając na uwadze „lepszą, drugą połowę dnia” natchniemy siebie do efektywnego działania.

Po trzecie: SPRECYZUJ CEL
Aby móc stymulować motywacje musisz posiadać swój cel. Zadbaj o to, aby był precyzyjny i konkretny. Ustal w jakim czasie chcesz osiągnąć zamierzone rezultaty.

Po czwarte: MONITORING POSTĘPÓW
Nic tak nie motywuje do działania jak rezultaty. Musisz monitorować swoje postępy. Kluczowym jest jednak to, aby robić to w odpowiedniej częstotliwości. W praktyce oznacza to, że należy wchodzić na wagę i dokonywać pomiarów nie częściej niż raz na tydzień.

Po piąte: NAGRODY
Najlepszym stymulatorem motywacji są nagrody. Staraj się nagradzać siebie za dobrze wykonaną pracę. Forma nagrody może być różna – zakup nowego ubrania, wyjście do teatru – cokolwiek, co sprawi Ci radość.

Dodaj komentarz

Top